Mit?

Mit kell tennünk egyéni, családi, közösségi és nemzeti szinteken?

Ez a legösszetettebb kérdés, mert az egész életünkre szóló cselekvéseket, teremtéseket, szellemi és lelki fejlődésünket felöleli. Mégis mintát adunk arról, hogy összefogás esetén mivel érhetjük el céljainkat közösségi és nemzeti szinten is.
Először a nemzeti célokat határozzuk meg, hogy utána le tudjuk bontani a feladatokat közösségi és családi szintekre.

Nemzeti célok

1./ Munkával fedezett közpénzrendszer megteremtése, a magán bankrendszer felszámolása.
(A magyar államadósság fiktív azaz nem létezik, ezt minden magyarnak meg kell értenie.)

Ez az intézkedés bőséget eredményez. Lesz munkahely, a munka tisztességesen meg lesz fizetve. Kamatmentes forrást tud nyújtani az állam családalapításra, vállalkozás fejlesztésre.

2./ Nagy elosztó rendszerek közös tulajdonba vétele.

Eredménye: az állam újra bevételekhez jut.

3./ A központosított hatalom helyett valódi önkormányzatiság. A pártoktól megvonni mindenfajta anyagi támogatást.

A mai kéviselői rendszernek a megtévesztés a feladata, gyakorlati haszna nincs, működésük kárt okoz.

A szerves társadalomban a polgármesterek helyben tevékenykednek és a többletről vagy hiányról adatot szolgáltatnak a kancelláriának. Megszűnik a bábkormány és a mindennapos országgyűlés, mert a döntéseket helyben hozzák.

Az Alkotmányunknak érvényt szerezve az Anyaföld a vizeink az ásványkincseink és légterünk is a Szent Korona tulajdona. Birtokjogot a termőföld fölött csak az a magyar állampolgár kaphat, aki a kötelességét teljesíti a nemzet felé.

4./ Lélek- és szellemépítő hírforrásokra van szükség. A média képalkotó képességével hatalmi ágat képvisel. Képalkotásával meghatározza, befolyásolja gondolatainkat, szavainkat tetteinket és ezen keresztűl a világ formálásához nagyban hozzájárul.

5./ Amíg a szabad energiát biztosító találmányaink nincsenek kifejlesztve, addig a magyar termékek vámokkal való megvédése.

Közösségi célok

A nemzet életerejét szívó parazitától úgy tudunk megszabadulni, ha nem jut hozzá lételeméhez, a pénzhez! Ha kivonjuk pénzeinket a magán bankrendszerből, a biztosítóktól és a pénzeszközeinket csak egymás között költjük el, ha nem szavazunk pártokra és nem nézünk olyan médiát, akik teret adnak a pártoknak, akkor ezt az élősködő rendszert meg tudjuk rogyasztani.

Kialakítva önellátásunkat és önkormányzatiságunkat, saját hírcsatornát és médiát működtetve fel tudjuk párhuzamosan építeni a szerves társadalom modelljét. Egyre több embert tanítunk meg a képalkotáson keresztül történő teremtésre és megalkotjuk országunkról a közös képet. 

Egyéni szinten meg kell történnie az ébredésnek. Lásd "Ébredés" fejezet. Egyéni szinten tudatosan kell lelkünket és szellemünket megtisztítani. Lásd "Harmónia" fejezet. A testi-lelki-szellemi egyensúly, azaz a harmónia megteremtése magunkban. Elkezdjük életünket a Szerves Társadalom szerint élni.

Kérlek, bizonyosodj meg arról, hogy Te már felébredtél-e? A felébredt ember tudja eldönteni, hogy beáll rabszolgának a sorba, vagy példát mutat, mint felelős, tudatos, teremtő ember és a magyarok útját járja majd. 

Akkor hát kezdjük meg portánkon a változtatást, hogy ezen keresztül megváltoztassuk a világot magát!

1./ Szüntessük meg a magán banknál vezetett számláinkat, tudatva ezzel velük, nem kérünk az adósrabszolga rendszerükből. Működésük csaláson alapul, nincs helyük sem Magyarországon, sem máshol a világon! Ha hitele van, legalább 90 napos késedelemmel törlesszen, ezzel felgyorsítja a magán bankok kivonulását és ügyviteli költségét. Igaz némi büntető kamatra is számíthatunk, de a halasztási kérelemmel ezt is megúszhatja. Ha valakinek még van megtakarított pénze, akkor helyezze inkább erre az átmeneti időszakra valamelyik takarékszövetkezetbe. A Szent Korona Országában munkával fedezett közpénz rendszer működik. Uzsora nem lesz.

2./ Szüntessük meg a biztosításainkat! A nyereség központú magán biztosítók az emberek félelmeire alapozva jutnak hatalmas vagyonokhoz. Működésük erkölcstelen, nincs helyük Magyarországon! Az átmeneti időszak után a köz-biztosítók önköltségi alapon fognak majd működni (ha egyáltalán szükségük lesz rájuk a bőség társadalmában), így a biztosítási költségek is jóval alacsonyabbak lesznek.

3./ Szüntessük meg TV előfizetését! A jelenlegi média tudat- és lélekromboló. A társadalmunk elleni összeesküvésben a médiának fő szerep jutott. Bizonyíték erre az a tény, hogy a média állítja be úgy, hogy:

  • Magyarországon demokrácia van,
  • a pártokráciának van értelme,
  • a kormány irányítja az országot,
  • reklámozza a gyógyszernek hívott mérgeket,
  • az EU működő képes,
  • az EU-ban piacgazdaság van,
  • Magyarországnak van államadóssága,
  • a magánbankrendszer kölcsön adja a pénzt és nem a semmiből teremti,
  • hamis illúziót kelt az élet értelmét illetően,
  • félelmet keltő adásaival a családalapítást és a gyerekvállalást blokkolja,
  • mint hatalmi ág részt vesz az indirekt népirtásban!

Minden olyan médiát mellőzzünk életünkből, amelyek a pártpolitikának felületet adnak. Helyette javasoljuk az internet előfizetést, amin keresztül célirányosan elérhetőek a lélek- és szellemépítő előadások és a magyar érdeket és felemelkedést segítő hírforrások is.

  • Nyomtatott újságunk a Regélő.
  • Elektronikus újságunk a Nemzeti Hírháló.
  • Elektronikus TV-k a      Hun TV.

4./ Sajtótermékekből is a sajátunkat válasszuk! A bulvár lapok szintén erkölcsi mélypontra juttatják az olvasóját. A pletyka, a másik ember magán életén való csámcsogás alantas dolog. Az írott médiánknak a tanítás, a lélekemelés és a példa értékű emberek tevékenységének, életének bemutatása legyen a célja.

5./ A felesleges dolgok és cselekvések elhagyásával felszabaduló időnket arra használhatjuk fel, hogy jobban odafigyelünk családtagjainkra, barátainkra, szomszédjainkra. Gyakoroljuk a figyelmesség, az előzékenység a segítő készség erényét. Lassuljunk le annyira, hogy észrevegyük az élet szépségét.

6. Mivel az iparilag feldolgozott élelmiszerek egyre több káros anyagot tartalmaznak és a nagybani piacról kikerülő áruk nagy része is külföldről való, ezért kezdjünk önellátásba. Hozzunk létre veteményest kertünkben. Paradicsomot és paprikát még az erkélyen is tudunk termeszteni. Vidéken természetesen könnyebb megoldani az önellátást.

Az egészséges takarmányon nevelt csirke fölneveléséhez 3-4 hónap szükséges. Lényegesen többe kerül felnevelésük, mint a tápokon felhizlalt napfényt sem látott hibrideké. Azonban ez utóbbiakkal még antibiotikumot is etetnek, hogy a kisebesedett lábuk az alattuk lévő ürüléktől ne fertőződjön el. Ez az antibiotikum a szárnyas húsának elfogyasztásával az ember szervezetébe kerül, ami a későbbiekben egészség romláshoz vezet. A mondás szerint: "Olcsó húsnak híg a leve."

7. Keressünk egy közösséget, vagy hozzunk létre egyet! A közösségi életből fakadó előnyök:

  • A közösségi élet javít élet minőségünkön. Egy családban, közösségben, nemzet tudattal élő ember átlagosan 6-8 évvel többet él, mint a magányosan élő társaink.
  • Előbb hozzá jutunk a fontos hírekhez.
  • Segít az érdekérvényesítésben.
  • Közösen vásárolva gazdasági előnyt jelent. Közösségi önellátásunk is gazdaságossá tehető, ha 100-150 főre történik a beszerzés.

8. Kapcsolódjon be a Hírvivői-Tanítói szolgálatunkba! A média által fenntartott illuzórikus világ miatt a ma társadalma egy becsapott helyzetet vél igaznak. Mivel a hazugságon alapuló rendszerek nem fenntarthatóak, ezért ez a rendszer is össze fog omlani. A faladatunk, hogy a megtévesztett tömegből elérjük a véleményformáló réteget és felkérjük őket a helyes minta adására. 

Családi szinten is meg kell teremteni a békét és a harmóniát. A társas és családi kapcsolatokat szétziláló televízió legyen kiiktatva életünkből. Helyette legyen az évkörös kultúránk megismerése, megélése. 

Ebben segít Czárán Eszter: Világnak Virága. Magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és nagyoknak. A mű 4 kötetben dolgozza fel a 4 évszakot, bennük napról napra adja át az évkörös kultúránkat.

Kapcsolat, elérhetőségeink

Ha részt kívánsz venni a mozgalomban vagy formálni szeretnél a honlapon, írj kérlek nekünk: elokozossegek@gmail.com

Hírlevelünkre ide kattintva tudsz feliratkozni: http://elokozossegek.hu/hirlevel