Képviseleti rendszerünk

 

Drága Testvérem!

Sokunkban felmerül a kérdés, hogyha a jövőben unokáink megkérdeznek minket: nagypapa-nagymama Te mit tettél azért, hogy Magyarország épüljön, szépüljön, fennmaradjon? Akkor mit fogunk felelni?

Érezzük, hogy nehéz időket élünk és érezzük, hogy valamit tennünk kell.

Egy forgatókönyv első lépéseit olvashatjuk alább, amihez ha 10.000-20.000 hazafi és honleány csatlakozik, majd azt szervezetten működteti, akkor emelkedő pályára tudjuk állítani a magyar családok, közösségek, falvak és a magyar nemzet csillagzatát.

  1. Első feladatunk az Ébredés. Az ébredést és az ébresztést szolgálja a ?Kiáltvány?, amit családunknak, rokonainknak, barátainknak, kollegáinknak olvassunk fel vagy küldjünk el valamilyen módon. Ez hazafianként-honleányonként 200-300 kapcsolatot számolhatunk fejenként, ami összesen 4-6 millió rendszeresen megszólított embert jelent.
  2. Második feladatunk a magyar társadalom újjászervezése az ősi képviseleti rendszerünk a ?Tizedes rendszer? alapján, melynek rövid leírása alább olvasható.

A ?Tizedes rendszer? rövid leírása.

8-15 felnőtt alkot egy Tizedet. A Tized a szomszédságból álljon össze és válasszák meg maguk közül a legtisztességesebbet, legrátermettebbet. A Tizedes mindaddig képviseli a közösséget, amíg a többségi akarat nem cseréli Őt másra maguk közül.

A Tizedesek egyik feladata, hogy felvegye a kapcsolatot az utcában lakó tizedesekkel, vagy ha még nem jött létre, akkor segítse azok megszületését. Ezt úgy tegye, hogy a Kiáltványt és a Tizedes rendszer leírását szomszédos lépcsőházakban vagy kertvárosi részen a szomszédos házakban lakóknak átadja és bevonja őket a közös szervezésbe.

A 10 Tizedes megválasztja maguk közül legtisztességesebb, legrátermettebb embert, a Századost, aki körül-belül 100 ember képviseletét látja el az utcában. Elsődleges feladatuk a szomszédos utcák lakóival felvenni a kapcsolatot és átadni nekik a Kiáltványt és a Tizedes rendszer leírását. Ezt mindaddig kell folytatni, amíg a szomszédos utcában létre jön az első Tized majd az első Század. A Századosok tartják egymással a kapcsolatot és segítik a további századok létrejöttét.

A 10 Százados megválasztja maguk közül legtisztességesebb, legrátermettebb embert, az Ezredest, aki ?ráhangolva a települések méreteire- már egy falu vagy városban egy választó körzet képviseletét látja el. Az Ezredes feladata a Kiáltványt és a Tizedes rendszer leírásának elindítása a szomszédos falvakban-választókörzetekben, kapcsolattartás a szomszédos falvak-választókörzetek ezredeseivel.

A 10 Ezredes megválasztja maguk közül a legtisztességesebb, legrátermettebb embert, a Tízezredest, aki már egy járás vagy városban egy kerület képviseletét látja el. A Tízezredesek feladata a kapcsolattartás és közös munka a szomszédos járás-kerület Tízezredeseivel és aktív részvétel az Égi Magyarország képekben való megfogalmazásában és a cselekvési terv elkészítésében.

A 10 Tízezredes megválasztja maguk közül a legtisztességesebb, legrátermettebb embert a Százezeredest, aki már egy város vagy városrész képviseletét látja el. A Százezeredesek feladata a kapcsolattartás és közös munka a szomszédos város-városrész Százezredeseivel és aktív részvétel az Égi Magyarország képekben való megfogalmazásában és a cselekvési terv elkészítésében és lebonyolításában.

A 10 Százezredes megválasztja maguk közül a legtisztességesebb, legrátermettebb embert, a Millióst, aki már egy megye képviseletét látja el. A Milliósok feladata a kapcsolattartás és közös munka a szomszédos megye Milliósaival és aktív részvétel az Égi Magyarország képekben való megfogalmazásában és a cselekvési terv elkészítésében és lebonyolításában.

A 10 Milliós a többségi akarat szerint irányítják az országot, vagy teljes egyetértés esetén, maguk fölé emelhetik a legtisztességesebb, legrátermettebb embert, A Fejedelmet, aki már a nemzet vezetését, képviseletét látja el.

Miért jó nekünk, családunknak, közösségünknek és nemzetünknek a ?Tizedes? rendszer, mint képviseleti és közigazgatási rendszer?

Nincsenek a társadalmat becsapó 4 évenkénti választások. Helyette egy folyamatosan működő kiválasztódás zajlik, ami a legtisztességesebb és legrátermettebb testvéreinket hozza helyzetbe.

Nincsenek a családokat és a nemzeti egységet megosztó pártok. Helyette kínáljuk az Egység tudatot, ami megmutatja, hogy mind egyek vagyunk.

Nincsen pazarló és mocskolódó kampány.

A képviselőinket nem védi mentelmi jog és szabad mandátum, képviselőink bármikor lecserélhetőek, ha egy tisztességesebb és rátermettebb tűnik föl közöttünk.

A Tizedest a közösség

a Századost a Tizedesek

az Ezredest a Századosok

a Tízezredest az Ezredesek,

a Százerzedest a Tízezredesek,

a Millióst a Százezredesek,

a Fejedelmet a Milliósok hívják vissza és választanak helyette arra érdemes Hazafit vagy Honleányt!

Megteremtjük a természetes híráramoltatást a társadalomban, így a még idegen érdeket szolgáló média hamarabb fog lelepleződni.

Az átmeneti időkben az érdekérvényesítési ereje rohamosan növekedni fog a Tizedes rendszerben résztvevőknek. Gondoljunk csak a deviza hitelesekre.

Csak egyszer kell felépíteni, újjászervezni a kommunizmus és liberalizmus által lebontott, szétzilált kapcsolati rendszerünket, utána már csak működtetni kell azt.

A ?Tizedes? Képviseleti és Közigazgatási rendszerünkben a lehető legegyszerűbb a kapcsolattartás.

Az állampolgár újra kapcsolatba lép és jószomszédi viszonyt ápol szomszédjaival (8-15 ember), a társadalmat érintő kérdésekről a híráramlás a Tizedesen keresztül történik.

Tizedesnek a saját közösségével és a Tizedesekkel tartja a kapcsolatot, ami 10+10=20 főt jelent.

A Századosoknak a saját közösségével, a Tizedeseivel és a Századosokkal tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10=30 főt jelent.

Az Ezredeseknek a saját közösségével, a Tizedeseivel és a Századosaival és az Ezredesekkel tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10+10=40 főt jelent.

Az Tízezredeseknek a saját közösségével, a Tizedeseivel és a Századosaival és az Ezredeseivel és a Tízezredesekkel tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10+10+10=50 főt jelent.

Az Százezredeseknek a saját közösségével, a Tizedeseivel a Századosaival  az Ezredeseivel a Tízezredeseivel és a Százezredesekkel tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10+10+10+10=60 főt jelent.

A Milliósoknak a saját közösségével, a Tizedeseivel a Századosaival  az Ezredeseivel a Tízezredeseivel a Százezredeseivel és a Milliósokkal tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10+10+10+10+10=70 főt jelent.

A Fejedelemnek a saját közösségével, a Tizedeseivel a Századosaival  az Ezredeseivel a Tízezredeseivel a Százezredeseivel és a Milliósokkal tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10+10+10+10+10=80 főt jelent.

A Tizedes-rendszernek köszönhetően minden képviselőnk kapcsolatban marad szülő helyével és az ottani emberekkel. Képviselőink nincsenek elszigetelve a társadalomtól, hanem azokkal szerves együttműködésben végzik nemzetépítő küldetésüket. Mondanom sem kell, hogy képviselőink nem fizetésért végzik a dolgukat, hanem elhivatottságból ezért megvásárolni őket nem lehet. Ez egy vállalás egy küldetés megvalósítását jelenti életünkben. Ez egy korrupciótól mentes rendszer.

Elöljáróinak negyedévente szert rendezünk, ahol megosztjuk egymással sikereinket, tapasztalatainkat.
Képviseleti rendszerünk fejlődését az Élő közösségek honlapunkon a KÖZÖSSÉGEK/ÉLŐ KÖZÖSSÉGEK A TÉRKÉPEN menüpont alatt láthatjuk majd.

Jó munkát mindenkinek!                                                                           Isten áldjon minden magyar embert!

Kapcsolat, elérhetőségeink

Ha részt kívánsz venni a mozgalomban vagy formálni szeretnél a honlapon, írj kérlek nekünk: elokozossegek@gmail.com

Hírlevelünkre ide kattintva tudsz feliratkozni: http://elokozossegek.hu/hirlevel